Audit objektů

Stavebně - energetický audit domu

Energetický audit

Energetický audit je metoda, která komplexně analyzuje stav energetického hospodářství hodnoceného objektu. Hodnocený objekt může být samostatně stojící budova, či komplex budov na sebe napojených. Pokud dlouhodobě hledáte úspory, jak na Vašem objektu uspořit energie, energetický audit je správnou volbou. Samotný energetický audit hodnotí:

  • Zdroje energie
  • Tepelné vlastnosti konstrukce obálky budovy
  • Finanční propočet tepelných ztrát

Výsledkem každého energetického auditu je písemná zpráva, obsahující informace, návrhy a doporučení vedoucí k úsporám energií, které pomohou zbytečným výdajům za energie objektu zabránit.


Stavební audit

Stavební audit je metoda, která komplexně posuzuje stavebně konstrukční prvky daného objektu. Jde o zjištění technického stavu budov (technických nedostatků) a rizik spojených s provozem objektu. Stavební audit obsahuje detailní technické posouzení např.:

  • Statiky budov
  • Fasády budov
  • Střech
  • Komínů
  • Balkónů, lodžií
  • Základů

a mnoha jiných stavebně konstrukčních prvků na domě. Výsledkem každého stavebního auditu je písemná zpráva, která vede k pochopení aktuálního technického stavu objektu a objasnění finančních nákladů na případné opravy.